24. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 21–23 listopada 2024
menu

Formularz rejestracyjny w Seminarium

Klauzula informacyjna

ładowanie danych
* Pola wymagane
Udział:
Zamierzam wziąć udział w Seminarium w formie:
stacjonarnej on-line
Dane uczestnika:
*  Imię:
*  Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr Pan/Pani
Adres do korespondencji:
*  Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
*  Miasto:
*  Tel.:
*  E-mail:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane płatnika do faktury
(szczegółowe informacje w zakładce Opłaty)
jak powyższe dane uczestnika
Nazwa firmy:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika
Nazwa:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:

Klauzula informacyjna

ładowanie danych

Regulamin
dla uczestników 24. Katowickiego Seminarium „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”
w dniach 21-23.11.2024

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Seminarium jest:
„POLNET” Spółka z o.o. Katowice ul. Francuska 23
NIP 954-21-99-907
Regon 273805634

1.2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Seminarium oraz Organizatorów w trakcie trwania Seminarium i obowiązuje na terenie całego Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Katowice ul. Damrota 4 (wejście również od ul. Zacisze 3) – tj. zarówno w hallu jak i w sali konferencyjnej.

1.3. Seminarium, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do zmiany zasad organizacji Seminarium w terminie do dnia rozpoczęcia Seminarium, w przypadku nowych wytycznych związanych z pandemią SARS-CoV-2.

1.4 Warunkiem uczestnictwa w 22. Katowickim Seminarium jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest oparty na wytycznych przeznaczonych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów odbywających się w trakcie pandemii SARS-CoV-2 opracowanych w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

2.1. Zostanie wprowadzona rejestracja wszystkich uczestników Seminarium, w celu uzyskania informacji o tym czy uczestnik jest w pełni zaszczepiony.

2.2. Wszyscy uczestnicy Seminarium zostaną zobowiązani do posiadania dokumentu potwierdzającego pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2 lub ujemnego testu na obecność SARS-CoV-2 wykonanego w okresie do 48 godzin przed rozpoczęciem Seminarium. Wszyscy uczestnicy muszą również posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem właściciela. Dokumenty te będą weryfikowane przez Organizatorów podczas rejestracji uczestników.

2.3. Zostanie wprowadzona obowiązkowa procedura przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników Seminarium, w szczególności dotycząca zachorowania na COVID-19 oraz przebywania na kwarantannie lub w izolacji.

2.4. Zostanie wprowadzone ograniczenie liczby uczestników Seminarium do limitów obowiązujących w czasie pandemii.

2.5. Zostanie wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywającą na terenie, na którym będzie organizowane Seminarium oraz podczas organizacji wydarzeń towarzyszących. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, jeżeli nie będzie możliwe utrzymanie bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

2.6. Zostanie przygotowana odpowiednia liczba pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.

2.7. Funkcjonowanie przestrzeni gastronomicznych będzie się odbywało zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny.

2.8. Wszystkie mikrofony (w tym przenośne) oraz urządzenia do zmiany przezroczy, będą dezynfekowane po każdym użyciu.

* Zapoznałem się z powyższym Regulaminem Seminarium

* Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych
* Tak, chcę być informowany telefonicznie o organizowanych seminariach
* Tak, chcę być informowany mailowo o organizowanych seminariach
* Zapoznałem się z klauzulą informacyjnąkatowickie seminarium, nefrologia 2024, Katowice 2024, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2024, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2024, nefrologiakatowice.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2024-06-25