24. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 21–23 listopada 2024
menu

Kontakt, Ochrona danych osobowych

SEKRETARIAT SEMINARIUM
Sekretariat Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-027 Katowice
ul. Francuska 20/24
Tel.: 32 255-26-95
Faks: 32 255-37-26 e-mail: semnefrol@gmail.com

BIURO OBSŁUGI SEMINARIUM
POLNET Spółka z o.o.
40-027 Katowice, ul. Francuska 23
Tel.: 32 608-29-65
NIP: 954-21-99-907
Regon: 273805634
e-mail: polnet.sp@wp.pl

logo POLNET

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Dariusz Badocha, z którym można się kontaktować pisząc na adres spółki lub telefonicznie pod nr: 32 608 29 65.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Polnet Sp. z o.o.

Kontakt z obsługą informatyczną   [.. kontakt tutaj ..]
(problemy z rejestracją, logowaniem do systemu)

katowickie seminarium, nefrologia 2024, Katowice 2024, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2024, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2024, nefrologiakatowice.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2024-06-25