24. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 21–23 listopada 2024
menu

Wykładowcy

ikona PDF plakat Seminarium w formacie PDF

Wykładowcy zagraniczni

 • Marie Evans (Sztokholm)
  Update on the use of anticoagulation in CKD stage 5
 • Danilo Fliser (Homburg/Saar)
  How to fly without wings - from flies to chronic kidney disease
 • Tobias Huber (Hamburg)
  Anti-nephrin podocytopathy: From mechanism to disease and future clinical practice
 • Christoph Wanner (Wurtzburg)
  On the path to cure CKD in type 2 diabetes

Wykładowcy polscy

 • Marcin Adamczak (Katowice)
  Małe interferujące RNA (siRNA) w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
  Strategie odchudzania a czynność nerek
 • Dorota Daniewska (Warszawa)
  Kwasica nieoddechowa w PChN - patogeneza i leczenie
 • Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
  Nowotwory skóry u chorych po transplantacji narządów
 • Magdalena Durlik (Warszawa)
  Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażenia CMV u chorych po przeszczepieniu nerki
 • Ryszard Gellert (Warszawa)
  Krocząca” hemodializa – jak, kiedy i komu?
 • Tomasz Hryszko (Białystok)
  Leczenie hiponatremii - aktualny stan wiedzy
 • Andrzej Januszewicz (Warszawa)
  Nadciśnienie złośliwe - patogeneza i leczenie
 • Dorota Kamińska (Wrocław)
  Ocena “compliance” w praktyce nefrologa i transplantologa
 • Marian Klinger (Wrocław)
  Podsumowanie wyników nowych badan klinicznych w kłębuszkowych zapaleniach nerek
 • Magdalena Krajewska (Wrocław)
  Patogeneza i leczenie gammapatii o znaczeniu nerkowym
 • Katarzyna Krzanowska (Kraków)
  Fenotypy kliniczne zajęcia nerek w histiocytozie
 • Ilona Kurnatowska (Łódź)
  Zaburzenia lipidowe w PChN - nowe możliwości leczenia
 • Ewa Kwiatkowska (Szczecin)
  Ocena toksyczności leków immunosupresyjnych
 • Jacek Lange (Warszawa)
  Postępy w dializie otrzewnowej
 • Jolanta Małyszko (Warszawa)
  Nefropatia nadciśnieniowa – obraz kliniczny i różnicowanie
 • Marek Myślak (Szczecin)
  Postępy w ksenotransplantacji narządów
 • Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)
  Rola aldosteronu w nadciśnieniu tętniczym – nowe możliwości terapeutyczne
 • Beata Naumnik (Białystok)
  Immunoterapia i nefroprotekcja - zwrot strategii terapeutycznych w kłębuszkowych zapaleniach nerek
 • Teresa Nieszporek (Katowice)
  Prezentacja przypadków klinicznych
 • Michał Nowicki (Łódź)
  Postępy w leczeniu choroby Fabry’ego
 • Janusz Ostrowski (Warszawa)
  Profesor Zbylut Twardowski 1934-2024
 • Krzysztof Pawlaczyk (Poznań)
  Resztkowa diureza u chorych hemodializowanych - znaczenie kliniczne i rokownicze
 • Leszek Pączek (Warszawa)
  Przyszłość “omics” w nefrologii i po transplantacji narządów
 • Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa)
  Nefropatia nadciśnieniowa - obraz patomorfologiczny
 • Marek Rajzer (Kraków)
  Hałas a nadciśnienie tętnicze
 • Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków)
  Nietolerancja leków przeciwnadciśnieniowych
 • Tomasz Stompór (Olsztyn)
  Nowe wytyczne KDIGO 2024 dotyczące rozpoznawania i leczenia PChN
 • Andrzej Więcek (Katowice)
  FGF-23 - udział w patogenezie powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z PChN
 • Wojciech Załuska (Lublin)
  Sztuczna inteligencja w nefrologii – przyjaciel czy wróg?
katowickie seminarium, nefrologia 2024, Katowice 2024, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2024, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2024, nefrologiakatowice.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2024-06-25